Dịch Vụ Kế Toán

CHI TIẾT DỊCH VỤ
 • Chi Phí
 • 1.Tư vấn về chuyên môn
 • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
 • Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn, sử dụng Token, bảo mật chữ ký số…
 • 2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý
 • Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế GTGT- theo tháng
 • Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế GTGT-theo quý
 • Báo cáo thuế TNCN( nếu có)
 • Báo cáo thuế TNDN-theo quý
 • 3. Quản lý sổ sách kế toán
 • Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,… theo quy định
 • Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
 • In sổ và đóng sổ sách kế toán theo quy định
 • 4. Báo cáo quyết toán năm
 • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Quyết toán thuế TNDN- theo năm
 • 5. Đứng tên kế toán trên sổ sách
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình số liệu liên quan
 • 6. Quyết toán thuế sau 3-5 năm
 • Thay mặt doanh nghiệp quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 năm hoặc 5 năm.
 
THEO HÓA ĐƠN PHÁT SINH
 • - Không Phát Sinh: 500.000 VNĐ/ Tháng

  - 1 -10 Hoá Đơn: 1.000.000 VNĐ/ Tháng

  - 10 -20 Hoá Đơn: 1.500.000 VNĐ/ Tháng

  - Trên 20 Hoá Đơn: Thoả Thuận

 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
TRỌN GÓI
 • 900.000 VND/ Tháng
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ
 • Hỗ Trợ