Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Giải Quyết Vấn Đề

cach-ung-xu-voi-tien-le

Thấy thuốc giỏi biết phòng bệnh, doanh nhân giỏi biết phòng tránh rủi ro. Đây chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.

Cách giải quyết vấn đề của người thầy thuốc.

Có một lần Nguy Văn Vương hỏi Biển Thước: “Trong 3 anh nhà ngươi, ai chữa bệnh giỏi nhất ?”

Biển Thước Trả lời: “Thưa anh Hai giỏi nhất, anh Ba giỏi nhì, còn thần đứng thứ 3”

Văn Vương hỏi tiếp: “Thế sao Ngươi lại nổi tiếng hơn họ ?”

Biển Thước thưa: “Thưa bệ hạ, vì anh hai thần chuyên chữa bệnh khi bệnh chưa phát, nên người đời không hiểu được anh hai con giỏi, Anh Ba chuyên chữa khi bệnh vừa phát, nên người người đời nghĩ Anh Ba chỉ chữa được bệnh nhẹ, Còn thần thì chuyên chữa bệnh nặng, người đời thấy dùng kim xuất huyết, dùng thuốc băng da nên cho rằng thần chữa bệnh giỏi nhất ”

Vì thế, Đỉnh cao của nghệ thuật chữa bệnh là không có bệnh để trị (không để bệnh tật xảy ra)

Cách Giải Quyết Vấn Đề Của Doanh Nhân

Trong công việc của chúng ta, thường xuyên có rất nhiều vấn đề xảy ra. Phương pháp giải quyết vấn đề hay nhất là phải

  • Thay vì giải quyết vấn đề đã xảy ra, bạn hãy giải quyết vấn đề vừa xảy ra.
  • Thay vì giải quyết ngay khi nó vừa xảy ra chi bằng phòng ngừa không để nó xảy ra.

Người giải quyết vấn đề giỏi nhất chính là người không có vấn đề để giải quyết (hoặc có rất ít)

Vấn đề các ít, chứng tỏ sự chính xác và sự đúng đắn của chuỗi công việc: Xác định mục tiêu – Hoạch định chiến lược – Kế hoạch hành động – Quá trình triển khai và kiểm soát.

Khởi nghiệp là trở thành doanh nhân, là phải có tầm nhìn, biết tư duy chiến lược, biết dự báo và có hướng đón đầu để cái nhận được là cơ hội, không rủi ro, thách thức

Vì thế, để trở thành một doanh nhân giỏi và thành đạt phải giải quyết được vấn đề trong mọi tình huống công việc

Theo Doanh Nhân Sài Gòn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Hotline: 0909.856.388
SMS: 0909.856.388 Zalo: 0909.856.388