Doanh Nghiệp Mới Khởi Nghiệp, Phá Sản Do Đâu ?

Cùng với niềm đam mê và quyết tâm khởi nghiệp của mình, hơn 110.000 Doanh nghiệp đã được thành lập trong năm 2016, nhưng cũng có hơn 60.000 Doanh nghiệp trong tình trạng giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động hoặc bỏ dở không kinh doanh tiếp.

Do các Doanh nghiệp chủ quan, không hiểu biết nhiều về các chính sách thuế, không hoạt động mà cũng không làm thủ tục tạm ngưng rồi bỏ ngang các hồ sơ khai thuế. Tuy không có số liệu phát sinh nhưng những hồ sơ này lại vô cùng quan trọng, nếu không nộp hoặc chậm nộp tờ khai đều là hành vi vi phạm và có những mức phạt rõ ràng. Do đó, các vấn đề về thuế cũng tạo nên sức ép lớn cho các Doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động của những công ty mới bước đầu khởi nghiệp.

Theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định mức phạt chậm nộp hồ sơ, tờ khai môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

MỨC PHẠTSỐ NGÀY NỘP CHẬM
Phạt cảnh cáo– Từ 1 – 5 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
700.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 400.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000

– Từ 1 – 10 ngày
1.400.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 800.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000

– Từ trên 10 – 20 ngày
2.100.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.200.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 3.000.000

– Từ trên 20 – 30 ngày.
2.800.000 

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 1.600.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 4.000.000

– Từ trên 30 – 40 ngày.
3.500.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 2.000.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 5.000.000

– Từ trên 40 – 90 ngày.
– Trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá trên 90 ngày, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Lưu ý:

  • Nếu trong trường hợp, Doanh nghiệp có phát sinh số thuế phải nộp nhưng chưa nộp hoặc chậm nộp thì mức phạt chậm nộp là 0.03%/ ngày kể từ ngày 01/07/2016.
  • Nếu phát sinh tiền thuế phải nộp trong thời hạn từ 01/01/2015-> 30/06/2016: mức phạt chậm nộp là 0.05%/ngày.
  • Nếu phát sinh tiền thuế phải nộp trước 01/01/2015 thì mức phạt sẽ có 2 mốc: dưới 90 ngày 0.05%/ngày, và trên 90 ngày: 0.07%/ngày.

Ngoài ra, khi có sự thay đổi về thông tin đăng ký thuế như: Tên công ty, địa chỉ, tài khoản ngân hàng, vốn điều lệ,… cũng phải nộp hồ sơ thông báo lên Thuế, nếu chậm nộp sẽ có khung phạt cụ thể như sau:

Mức phạt 
Số ngày chậm nộp (Hành vi)
 
Phạt cảnh cáo– Từ 01 – 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.
700.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 400.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 1.000.000

 – Từ 01 – 30 ngày
1.400.000

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt: Tối thiểu 800.000
– Nếu có tình tiết nặng thì mức phạt: Tối đa 2.000.000

– Trên 30 ngày.
– Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.
– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

———— ƯU ĐÃI THÁNG 12 ————
—- THUÊ 6 THÁNG TẶNG 6 THÁNG —-
— DÀNH CHO 30 KHÁCH ĐẦU TIÊN —