Hạn Nộp Tờ Khai Thuế

Việc nộp tờ khai thuế cũng như các loại báo cáo đối với một Doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nếu không nộp hoặc nộp chậm tờ khai sẽ căn cứ theo quy định mà có mức phạt cụ thể. Do đó Doanh nghiệp cần nắm rõ các mốc thời gian để tiến hành nộp hồ sơ khai thuế cũng như các báo cáo theo quy định.

Cách xác định thời hạn nộp của từng loại tờ khai:

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Chậm nhất là ngày 30/1 đầu năm.

Lưu ý một số trường hợp sau:

  • Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là thứ 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
  • Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế MB vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế MB)
  • Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ ( làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi, tiền thuế môn bài trong năm không phải nộp và sẽ nộp theo mức mới chậm nhất vào 30/01 năm tới.

  2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT.

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo (Dành cho Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước trên 50 tỷ đồng/năm)

VD: Hạn nộp tờ khai thuế tháng 12/2016 là ngày 20/01/2017

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo (Dành cho Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng/năm và những Doanh nghiệp mới thành lập trong năm)

VD: Hạn nộp tờ khai thuế quý 04/2016 là ngày 30/01/2017.

      Công ty TNHH ABC thành lập tháng 03/2016 thì hạn nộp tờ khai thuế quý đầu tiên là vào ngày 30/04/2016.

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN.

– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
    + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
    + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

– Thời hạn nộp tờ khai TNCN tương tự như nộp tờ khai GTGT

– Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai hàng tháng hoặc quý.

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tất cả các DN phải lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý. Thời hạn nộp báo cáo tương tự như nộp tờ khai thuế GTGT.

5.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch hoặc năm tài chính. Gồm có Quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính.

VD: Hạn nộp Quyết toán năm 2016 là ngày 30/03/2017.

– Dù có phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì cuối năm DN vẫn phải khai quyết toán thuế TNCN. Chỉ trường hợp DN không phát sinh trả thu nhập (Tức là không trả lương) thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

Lưu ý:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế ( nếu có phát sinh số thuế phải nộp)

– Không phát sinh hoá đơn vẫn phải nộp tờ khai theo đúng thời hạn quy định.

– Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý. Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.

6.Báo cáo sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động phải thực hiện báo cáo sử dụng lao động theo quy định, các nội dung kê khai phù hợp với hợp đồng lao động đã giao kết với người lao động, cụ thể như sau:

  1. a) Khai trình việc sử dụng lao động:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình sử dụng lao động.

  1. b) Báo cáo tình hình thay đổi về lao động:

Định kỳ 6 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25/5 và 25/11.  

  1. c) Cơ quan tiếp nhận báo cáo sử dụng lao động:

–  Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý khu công nghệ cao: Tiếp nhận báo cáo của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

–  Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tiếp nhận báo cáo của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động đang hoạt động trên địa bàn quận – huyện.

LỊCH NỘP TỜ KHAI THUẾ VÀ THUẾ NĂM 2017

ThángThời hạn nộpDN kê khai thuế GTGT theo quýDN kê khai thuế GTGT theo tháng
120/01/2017Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có)

30/01/2017Tờ khai Thuế GTGT Quý 4/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý 4/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 4/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

220/02/2017Tờ khai Thuế GTGT Tháng 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 1/2017 (nếu có)

320/03/2017Tờ khai Thuế GTGT Tháng 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 2/2017 (nếu có)

30/03/2017Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

420/04/2017Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

530/04/2017Tờ khai Thuế GTGT Quý 1/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 1/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 1/2017

20/5/2017Tờ khai Thuế GTGT Tháng 4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

620/6/2017Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

720/7/2017Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

30/7/2017Tờ khai Thuế GTGT Quý 2/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 2/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 2/2017

820/8/2017Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

920/9/2017Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

1020/10/2017Tờ khai Thuế GTGT T9/2017.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

30/10/2017
 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 3/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý 3/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý 3/2017

1120/11/2017Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

1220/12/2017Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

 Nguồn : Tham khảo và Tổng Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published.

———— ƯU ĐÃI THÁNG 12 ————
—- THUÊ 6 THÁNG TẶNG 6 THÁNG —-
— DÀNH CHO 30 KHÁCH ĐẦU TIÊN —