Doanh Nghiệp Mới Khởi Nghiệp, Phá Sản Do Đâu ?
Cùng với niềm đam mê và quyết tâm khởi nghiệp của mình, hơn 110.000 Doanh nghiệp đã được thành lập trong năm 2016, nhưng cũng có hơn 60.000 Doanh nghiệp trong tình trạng giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động hoặc bỏ dở không kinh doanh tiếp. Do các Doanh nghiệp chủ quan, không […]
Hạn Nộp Tờ Khai Thuế
Việc nộp tờ khai thuế cũng như các loại báo cáo đối với một Doanh nghiệp là vô cùng quan trọng, nếu không nộp hoặc nộp chậm tờ khai sẽ căn cứ theo quy định mà có mức phạt cụ thể. Do đó Doanh nghiệp cần nắm rõ các mốc thời gian để tiến hành […]